انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه ارومیه

سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
دانشگاه ارومیه
دانشکده فنی گروه مهندسی کامپیوتر
نفرات برتر گروه بر اساس معدل کل
نام و نام خانوادگی ورودی معدل کل
محمد نصیری 90 16.36
شهین احمدی 90 16.23
علیرضا نصرالله زاده 90 16.06
آرمین موسی زاده 91 16.57
حسن علی شاهی 91 16.38
محمد افتخاری 91 16.38
مهسا چهل تاری 92 18.64
نگار صمدزاده گجین 92 17.68
مریم اسدی گلمانخانه 92 17.36
سید مهدی سلیمان نژاد 93 18.58
سهیلا عبادی شرف آباد 93 18.09
دانا ایران پناه 93 17.29
نفرات برتر گروه بر اساس معدل نیمسال 932
نام و نام خانوادگی ورودی معدل نیمسال
افسانه اللهوردی 90 18.65
شهین احمدی 90 18.34
شیوا قاسمی 90 17.19
آرمان علی محمدی 91 17.83
بهزاد صمدی عباسی 91 17.49
فرزین خلیل زاده 91 17.34
مهسا چهل تاری 92 18.08
فراز آزادی 92 17.93
علی نجفی 92 16.68
سید مهدی سلیمان نژاد 93 18.64
سهیلا عبادی شرف آباد 93 17.84
رضا ملازاده ناظم 93 16.89
نفرات برتر گروه بر اساس معدل نیمسال 931
نام و نام خانوادگی ورودی معدل نیمسال
شهین احمدی 90 18.91
محمد نصیری 90 17.23
فرزاد خلیل زاده کوچشمکی 90 16.74
محمد افتخاری 91 17.90
سینا میرزاپور 91 16.50
محمد نیازمندان 91 16.43
مهسا چهل تاری 92 18.63
نگار صمدزاده گجین 92 17.76
وحید ایمانی 92 17.72
سید مهدی سلیمان نژاد 93 18.50
سهیلا عبادی شرف آباد 93 18.38
دانا ایران پناه 93 18.27