دومین دوره مسابقات هنر حل مساله
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
0 نظر
ieee
دومین دوره مسابقات هنر حل مساله

پس از برگزاری موفق دوره اول این مسابقات دانشکده ای و استقبال دانشجویان عزیز، دور دوم هم در ترم جاری برگزار شد و با حمایت گروه کامپیوتر و انجمن کامپیوتر، جوایزی نیز به تیم های اول تا سوم اهدا شد.

از دکتر صالح یوسفی و دکتر جمشید باقرزاده کمال تشکر را داریم.

هم چنین از آقایان یاشار شاهی، محمد افتخاری و نیما صادقپور برای اجرای این مسابقه و طرح سوال بدون هیچ چشم داشتی صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

هنر حل مسئله

هنر حل مسئله

هنر حل مسئله

هنر حل مسئله