دانشجویان ممتاز
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
2 نظر
اطلاعیه

لیست دانشجویان ممتاز گروه براساس معدل کل و معدل نیمسال های 931 و 932 بر روی وب سایت انجمن قرار گرفت.

از لینک زیر و یا قسمت دانشجویان ممتاز در سمت راست می توانید آن را مشاهده نمایید.

مشاهده لیست