نشریه باینری
پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴
0 نظر
اخبار دانشگاه
نشریه باینری

ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران تهیه و نشر نشریه باینری، موفقیت بزرگ و انتخاب شایسته آن در هشتمین دوره جشنواره ملی حرکت به عنوان نشریه قابل تقدیر را ارج نهاده، موفقیت های روزافزون را از خداوند منان آرزومندیم.

صفحه برگزیدگان جشنواره

و من الله توفیق