مبانی کامپیوتر
چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۴
0 نظر
اطلاعیه

(پست موقت)

پست ارسالی از طرف مدرس دوره مبانی کامپیوتر انجمن کامپیوتر:

سلام، تمرینای استاد رو باید خودتون حل کنید:

به عنوان مثال :

اگه آرایه به صورت روبرو باشه 1,9,5,15,5,7,8  فرض کنید:

F = Max ( 8 , { 1,9,5,15,5,7,8})

F = Max( F,{1,9,5,15,5,7})

F = Max(F,{1,9,5,15,5})

And ………….

سوال دومین ماکزیمم : باید دو تا متغیر تعریف کنید که همیشه بزرگترین رو تو اولی و دومین بزرگترین رو تو دومی نگه دارین و به ازای هر ورودی که میگیرین اون رو در صورت بزرگتر بودن  با قبلی ها جایگزین کنین.