تیم بسکتبال دختران دانشگاه ارومیه در مسابقات دسته جات آزاد ارومیه که توسط هیات بسکتبال استان در سالن فردوسی ارومیه(خانه بسکتبال )برگزار گردید به مقام دوم و نایب قهرمانی دست یافت.
این رقابتها با شرکت 8 تیم برگزار گردید و در پایان ،تیمهای برتر به شرح زیر اعلام گردیدند:

مقام اول: تیم کوشا
مقام دوم: دانشگاه ارومیه
مقام سوم: جوانان ارومیه

اسامی تیم بسکتبال دختران دانشگاه ارومیه :

1- فاطمه حسنی 2- سعیده فتاح مدرس 3- اوین حافظ القرآن 4- مهسا محمدزاده 5- مهشید رشیدی 6- سهیلا مهدی اخگر 7- سمیه حضرتی 8- طاهره احمدیان 9- مینا بهرامی 10- حیات آذرخش 11- روژین دباغی 12- سوسنه نبی زاده