اولین شماره نشریه انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر باینری به صورت چاپ تمام رنگی یکشنبه 21 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد. علاقمندان می توانند برای تهیه نشریه به دانشکده فنی دانشگاه ارومیه مراجعه فرمایند.