نائب قهرمانی دانشجوی رشته برق دانشگاه ارومیه در مسابقات کشتی پهلوانی شهرستان ارومیه

مهندس مهرداد مرسلی دانشجوی برق - مخابرات دانشگاه ارومیه ورودی 89 در مسابقات کشتی پهلوانی شهرستان ارومیه در وزن +80 کیلوگرم توانست قاطعانه به فینال راه یابد ، در فینال نیز دلاورانه کشتی گرفت اما متاسفانه به مدال نقره بسنده کرد.

مربیگری او را مهندس بهنام آقازاده از همان دانشکده بر عهده داشت.

این مسابقات روز جمعه 26 اردیبهشت ماه در ائللر باغی برگزار شد.

کسب این مقام را به ایشان و جامعه ورزشی دانشگاه تبریک می گوییم.