انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه ارومیه

صفحه اصلی
تماس با ما
search search
عضویت در انجمن و وب سایت


* نام:
* نام خانوادگی :
* شماره دانشجویی :
* شماره تماس :
* پست الکترونیک :
زمینه همکاری :
کارگروه اجرایی:
کارگروه آموزشی :
کارگروه نشریات :
کارگروه وب سایت :
کارگروه علمی و پژوهشی :
کارگروه برنامه نویسی :
فعالیت های پیشین :
* رمز عبور :
* تکرار رمز عبور :
تصویر امنیتی :
عضویت در وب سایت
* نام کاربری:
* پست الکترونیک :
* رمز عبور :
* تکرار رمز عبور :
تصویر امنیتی :
صفحه اول
1
2
3
4
5
صفحه آخر